Zawiesie łańcuchowe G8

Opis

Zawiesia łańcuchowe

klasy 8


Przykłady oznaczenia:
Zawiesie dwucięgnowe łańcuchowe kl.8, o dopuszczalnym obciążeniu roboczym ( DOR ) 4,25 tony, długości 2,5 m – C 2 A 10 HKS-2,5 m

C-klasa 8; 2– dwucięgnowe; A – typ ogniwa górnego (bez możliwości skracania);10– łańcuch średnicy 10; HKS – typ haka.

Rodzaje zakończeń

 


Tabela przykładowych udźwigów zawiesi. Szczegółowe dane >> KATALOG G8>>

Typ zawiesia jednocięgnowe w obw. zamk. dwucięgnowe trzy/czterociegnowe jednopętlowe dwupętlowe
Kąt β0 układ prosty w zapętleniu 0-45 45-60 0-45 45-60 0-45 45-60 0-45 45-60
łańcuch Dopuszczalne Obciążenie Robocze DOR (WLL) kg
6 1,120 1,800 1,600 1,120 2,360 1.700 1,600 1,120 2,360 1.700
8 2.000 3.150 2,800 2.000 4,250 3,100 2,800 2.000 4,250 3,100
10 3:150 5.000 4,250 3:150 6,700 4,750 4,250 3:150 6,700 4,750
13 5,300 8,500 7.500 5,300 11,200 8.000 7.500 5,300 11,200 8.000
16 8.000 12,500 11.200 8.000 17,000 11,800 11.200 8.000 17,000 11,800
19 11,200 18,000 16.000 11,200 23,600 17,000 16.000 11,200 23,600 17,000
22 15,000 23,600 21.200 15,000 31.500 22,400 21.200 15,000 31.500 22,400
26 21,200 33,500 30.000 21,200 45,000 31,500 30.000 21,200 45,000 31,500
32 31.500 50,000 45.000 31.500 67.000 47.500 45.000 31.500 67.000 47.500