Zawiesia dwucięgnowe

Kategoria:

Opis

Zawiesia linowe

dwucięgnowe

 

D O R [t]
0<= alfa <=90
0,8 1,2 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16
Ø liny
[ mm ]
8 10 12 14 16 18 20 22 26 28 32 36

 

 

Przykłady oznaczenia:

Zawiesie dwucięgnowe odmiany Fkhsz z liny stalowej O 12 o dopuszczalnym obciążeniu roboczym ( DOR ) 2,0 tony, dla 0°<= alfa <=90°, długości l =1,5 m – 2 Fkhsz 12 – 1,5.

Zawiesie dwucięgnowe odmiany Fkh z liny stalowej O 16 o dopuszczalnym obciążeniu roboczym ( DOR ) 3,2 tony, dla 0°<= alfa <=90°, długości l = 2,5 m – 2 Fkh 16 – 2,5.